top of page
Search

Cardano Digital Identity - จุดเริ่มต้นของการใช้งานใน Real World

Updated: May 2, 2021


Identity คือเอกลักษณ์หรือสถานะของแต่ละบุคคลที่เราทุกคนส่วนใหญ่มี โดยอยู่ในรูปของบัตรหรือเอกสาร เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่, passport, บัตรเข้าที่ทำงาน, บัตรรถไฟฟ้า เป็นต้น


Transitioning to the digital world

สิ่งที่ Cardano กำลังทำคือเปลี่ยนรูปแบบของ Identity จากแบบเดิมให้อยู่ในรูปแบบดิจิตัลบนบล๊อคเชน ซึ่งจะทำให้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการปลอมแปลงเอกสารและตัดปัญหาความน่าเชื่อถือของเอกสารต่างๆเพราะเมื่ออยู่บนบล๊อคเชนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นๆก็จะไม่สามารถทำได้ เจ้าของ Identity สามารถใช้, ส่ง, และอนุญาตการเข้าถึง Identity เหล่านี้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยจากมือถือของตนโดยไม่ผ่าน Third-party


ในอนาคตเมื่อระบบต่างๆรองรับการใช้ Digital Identity เราจะสามารถเข้าถึงและแชร์การเข้าถึงข้อมูลของเราได้อย่างสะดวก อย่างเช่น เวลาเราไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็แล้วแต่ เราสามารถทำการอนุญาตผ่านมือถือให้โรงพยาบาลเข้าถึงข้อมูลประกันสุขภาพและประวัติการรักษาทั้งหมดหรือบางส่วนได้, เวลาเราไปติดต่อหน่วยงานราชการ ทำใบขับขี่, โอนบ้าน, ไปเลือกตั้ง สามารถยืนยันด้วยมือถือ ป้องกันความผิดพลาด ความไม่โปร่งใส และตัดปัญหาการคอรัปชั่นออกไป การกู้เงินกับธนาคารเป็นเรื่องง่ายและรู้ผลอย่างรวดเร็วเพราะข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลด้านการเงิน, รายได้, ทรัพย์สิน, หนี้ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในระบบทั้งหมด ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องผ่านคน ระบบจะเป็นตัวจัดการแทน


ปัจจุบันแพลทฟอร์ม Decentralized Finance หรือ Defi ต่างๆรับความนิยมอย่างมาก มีเงินหมุนเวียนในระบบอย่างมหาศาลถึง $ุ67,000,000,000 หรือประมาณ 2ล้านล้านบาท (ข้อมูลเมื่อวันที่ 1.05.2021 www.defipulse.com) แต่ผู้ใช้งานระบบ Defi ณ.ปัจจุบัน คือนักลงทุนและนักเก็งกำไรเป็นหลัก เนื่องจากการกู้ยืมเงินในระบบ Defi ปัจจุบัน จะต้องใช้หลักประกัน (Collateral) เป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซี่สกุลใดสกุลหนึ่ง จึงจะสามารถกู้ยืมเหรียญอีกสกุลหนึ่งได้ จึงเกิดคำถามว่า ถ้าผู้ที่ต้องการจะกู้เงินเพื่อนำไปใช้จ่ายหรือทำธุรกิจ มีเงินซื้อเหรียญเพื่อเป็นหลักประกันแล้ว จะมากู้เงินทำไม แต่ในอีกมุมนึงของผู้ให้กู้ในระบบ Defi ปัจจุบันถ้าไม่ใช้เหรียญเป็นหลักประกันก็ยังไม่มีอย่างอื่นที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินได้ ระบบ Defi ณ.ตอนนี้จึงยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานใน Real-World สิ่งที่ Digital Identity ของ Cardano จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือ การเกิดขึ้นของ "ผู้ใช้งานจริง (Real user)" เพราะเมื่อสามารถยืนยันตัวตนบนโลกดิจิตัลได้ ข้อมูลที่จำเป็นต่อการกู้ยืมเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงและศักยภาพในการกู้ยืมเงินก็จะเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ การหักเงินกู้จากเงินเดือน หรือกำหนดบทลงโทษหากไม่ชำระเงินกู้ รวมถึงในอนาคตอันใกล้ที่เราจะสามารถแปลงสินทรัพย์อย่างที่ดิน บ้าน รถ เป็นสินทรัพย์ดิจิตัลได้ ซึ่งจะยิ่งทำให้การกู้ยืมเงินทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยสมเหตุสมผลได้อย่างแท้จริง


ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเราคงจะได้เห็นการใช้งานจริงในประเทศแถบแอฟริกาเป็นอันดับต้นๆจากการเข้าไปวางระบบของ Cardano ในการใช้งานจริงนั้นยังคงมีรายละเอียดและการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกมากมายที่ต้องช่วยกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ทุกอย่างนี้กล่าวมานั้น กำลังจะเกิดขึ้นแล้วในอนาคตอันใกล้ มีโอกาสที่ประเทศจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ประเทศไทยจะสามารถเรียนรู้และได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้และเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงของโลกได้หรือไม่ และได้อย่างไร หรือจะเป็นเพียง Late adopter เฉกเช่นในอดีตที่ผ่านมา


เขียนโดย: Aey.[Ceth]Pool

552 views0 comments

Kommentare


bottom of page